Välkommen till Nya Rinkebyfestivalen 2006!

Nya Rinkebyfestivalen arrangeras nu för första gången. Festivalen görs i en bred samverkan mellan många av Rinkebys äldsta och yngsta föreningar, bostadsföretag, lokala företag, fackföreningar och boende. Syftet är att stärka vänskapsbanden mellan oss alla i Rinkeby. Festivalen kommer att erbjuda högklassig underhållning för alla åldersgrupper och ett brett utbud av mat och utställningstält. Det viktigaste är dock mötet mellan människor, alla samtal och skratt. Alla är hjärtligt välkomna till Nya Rinkebyfestivalen.

Festivaltraditionen är gammal i Rinkeby. Rinkebyfestivalen arrangerades i över 30 år innan den lades ner för några år sedan. Rinkebyfestivalen hjälpte till att skapa det som vi ofta kallar ”Rinkebyandan” – en vänskap och samverkan mellan oss alla oavsett ursprung eller kön. När festivalen lades ner för några år sedan tyckte många att det var sorgligt. Det tyckte även vi. Vår stadsdel behöver en plats för att vi gemensamt ska kunna visa upp våra kulturella traditioner och umgås. Vi är tacksamma mot alla som tidigare har lagt ner mycket arbete på att driva Rinkebyfestivalen, det har varit viktigt för oss alla. Nu går traditionen vidare i ny tappning. Vi hoppas att Nya Rinkebyfestivalen har kommit för att stanna!

Nya Rinkebyfestivalens arrangörer vill göra festivalen i en så bred samverkan som möjligt. Att genomföra ett stort ”projekt” av detta slag tillsammans stärker banden mellan oss och kan lägga grunden för ett bra samarbete i andra viktiga frågor i vår stadsdel. Vi har arbetat mycket medvetet med att få en samverkan mellan olika aktörer i vårt lokalsamhälle för att skapa en gemensam känsla av ansvarstagande för denna tradition. Detta gäller såväl innehållet i festivalen, allt arbete som behöver göras för att den ska vara möjlig som ansvaret för att bekosta den.

  Alla bilder från Rinkebyarkivet  

Tiden för att arrangera ett så stort evenemang har varit knapp. Det har varit en enig, modig och entusiastisk organisation som har slitit med att göra festivalen möjlig. Vi skulle gärna ha engagerat ännu fler i arbetet, men vi vet att Rinkebyborna uppskattar initiativet. Efter festivalen kommer vi att påbörja arbetet med att förbereda nästa års festival och vi hoppas att många nya festivalälskare ansluter till den skaran som vill jobba för att göra Nya Rinkebyfestivalen till en tradition.

Rinkeby är en Världens by som syns och märks långt utanför Rinkebys och Sveriges gränser. Låt oss visa upp det för Rinkebys, Stockholms och Sveriges bästa!

Kjell Hedqvist, Alma Adam, Pablo Anttila, Kwamena Turksson
Arbetsgruppen för
NYA RINKEBYFESTIVALEN