Välkommen till Nya Rinkebyfestivalen 2006!

Rinkebyfestivalen har en 30-årig historia med många fantastiska uppträdanden av både lokala och etablerade artister. De senaste åren har Rinkebyfestivalen av olika anledningar legat nere. 2006 vill vi återuppliva festivalen för att hålla på i minst 30 år till!

Nya Rinkebyfestivalen äger rum 26-28 maj på och kring Rinkeby torg. Festivalen är ett samarbete mellan föreningar, förvaltning, näringsliv och boende i Rinkeby. Med Nya Rinkebyfestivalen vill vi åter visa vad Rinkebyandan betyder – att känna stolthet över att bo i Rinkeby, Stockholm och Sverige, och samtidigt glädjas över och respektera andras egenart.

Rinkeby är Världens by som syns och märks långt utanför Rinkebys och Sveriges gränser. Låt oss utnyttja det för Rinkebys, Stockholms och Sveriges bästa!

Nyheter

Rinkebyfestivalen i bilder

02/6/2006 Festivalen är nu slut, och i gallerierna har vår fotograf Laura Pouso förevigat med sin kamera, och sitt öga för bilder.
Till gallerierna

Ett seminarium för dig som vill

25/5/2006 Förverkliga din dröm i förorten – tillsammans med andra
Bilda ett eget skivbolag eller bara hitta en lägenhet

Kulturförökarna och Nya Rinkebyfestivalen har bjudit in ett antal unga människor för att berätta om sitt arbete och för att diskutera ungdomars uppväxtvillkor i förorten och kulturens betydelse för den egna utvecklingen.

Café Respekt – Rinkeby Folkets Hus fredag 27 Maj 2006

* Gemensam lunch 12.00
* Seminarium 13.00 – 16.00
* Anmälan: bjorn.gardarsson@rinkeby.nu

Läs mer på kulturforokarna.se!

Nya Rinkebyfestivalen tar aktivt ställning mot våld mot kvinnor och barn

23/5/2006 Att aktivt arbeta mot våld mot kvinnor och barn är lika angeläget överallt. Det lidande som övergrepp orsakar är alltid en mänsklig tragedi, ofta orsakad av en manlig identitet på villovägar. Det gör det samma för offret om det handlar om så kallade djupgående kulturtraditioner eller obearbetade trauman ur barndomen. Vi män måste erkänna problemet och arbeta tillsammans för att förhindra att det sker.

Trygghetsgruppen (ut)bildad

19/5/2006 Under de tre dagar Nya Rinkebyfestivalen pågår kommer trygghetsgruppen att hjälpa besökare tillrätta och bistå polisen i deras säkerhetsarbete. I torsdags, 18 maj, besökte Per Edqvist från närpolisen Rinkeby Folkets hus och informerade om vilka lagar och regler som gäller, och hur man bör samarbeta på bästa sätt.

– Funktionärerna är en viktig kontaktyta för polisen. Vi behöver er för att få information, sade Per Edqvist.
Trygghetsgruppen fick en rad praktiska råd om hur man agerar vid brand eller om människor skadar sig, hur man hanterar konflikter och hur man bäst lättar på trycket när en entusiastisk publik trycker på mot scenen. Genomgående gäller att använda huvudet och munnen för att hålla ordning och lösa konflikter.

Muskelkraft är mycket lågprioriterat.
– Polisen förväntar sig att funktionärerna är en del av lösningen, inte en del av problemet. Ert jobb är att förhindra att något händer, inte att bli inblandade i något bråk, sade Per Edqvist, som sammanfattade sitt viktigaste råd i ett enda utryck: Smile!
– Om ni är glada och positiva så smittar det av sig på hela festivalen, det lovar jag.

trygghetsgruppen och Per Edqvist
Per Edqvist gav goda råd till trygghetsgruppen inför Nya Rinkebyfestivalen. Viktigast är en positiv inställning, att le och vara glad, tycker Per Edqvist.

Bekräftade artister till lördagskvällen!

18/5/2006 Nya Rinkebyfestivalen 2006 har bokat 7 tunga artister till Lördagskvällens program. Du kan läsa mer om artisterna under program.

Ladda ner affischen


Våra sponsorer